เชื่อมสัมพันธ์ไทย-จีนครบรอบ 40 ปี
โรงเรียนคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล
ทุกตารางนิ้วเป็นแหล่งเรียนรู้


  ปฏิทินกิจกรรม


24 ก.ค.

วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ...

30 ก.ค.

วันอาสาฬหบูชา
ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Gallery

Food Menu