หน้าหลัก / เกี่ยวกับโรงเรียน / หอพัก / การเงิน / ปฏิทินการศึกษา  ปฏิทินกิจกรรม

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

คืนสู่เหย้าวิถีไทยหัว 2559

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

อ่านต่อ

การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

อ่านต่อ

สอบ O-Net ปีการศึกษา 2558

ระดับ ป.6 ม.3 ม.6 (25 - 27 ม.ค. 59)

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2559

5 กุมภาพันธ์ 2559

อ่านต่อ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นป. 5 - ม.3 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต

28 - 30 ม.ค. 59

อ่านต่อ

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net Higher O-Net Score Achievement Projece

ระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 23 - 24 มกราคม 2559

อ่านต่อ