โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา แผนกมัธยม
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา แผนกประถมศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา แผนกอนุบาล

ปฐมวัย

MICP ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

micp มัธยมศึกษา

  ปฏิทินกิจกรรม

24 ก.ค.

กิจกรรม English Fun Day มัธยมศึกษา
กิจกรรม English Fun Day มัธยมศึกษา...

25 ก.ค.

กิจกรรม English Fun Day ประถมศึกษา
กิจกรรม English Fun Day ประถมศึกษา...

29 ก.ค.

กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย...  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Gallery