โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา แผนกมัธยม
ชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 เด็กชายอัครวัฒน์ สุจริตกุล
ชนะเลิศ การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 เด็กชายอัครวัฒน์ สุจริตกุล
ชนะเลิศ การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

  ปฏิทินกิจกรรม  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Gallery

Food Menu