Posted: 2016-12-09

กิจกรรมแปรอักษรแสดงความอาลัย

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาจัดกิจกรรมแปรอักษรแสดงความอาลัย  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่บริเวณสนาม (แผนกมัธยมศึกษา) โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการและผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 1,999 คน ร่วมกันแปรอักษร เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งนี้ได้ทำการแปรอักษรเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรก อักษร 普吉泰华 (ผู่จี๋ไท้หัว) หมายถึง ชื่อโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เป็นภาษาจีน ซึ่งแปรอักษรโดยนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ส่วนที่ 2 ตัวเลขเก้าไทย หมายถึง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย แปรอักษรโดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และส่วนที่ 3 อักษร 九 (จิ่ว )หมายถึง ตัวเลขเก้าจีน คือ รัชกาลที่ 9 ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนการสอนภาษาจีน ซึ่งแปรอักษรโดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่วนที่ 4 กรอบตัว U โดยรอบเป็นนักเรียนและคณะผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน นอกจากนี้ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้อ่านบทกลอนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันร้องเพลงพระราชาผู้ทรงธรรม และ เพลงสรรเสริญพระบารมี โดยมีวงโยธวทิตของโรงเรียนเป็นผู้บรรเลง เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่