Posted: 2017-05-04

ทีมบริหาร ครูและบุคลากร พบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

          วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยทีมบริหาร ครูและบุคลากร พบผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น แผนกมัธยมศึกษา 

-ชมการแสดงดนตรี วงWind ensemble

-ตัวแทนนักเรียนเล่าประสบการณ์ ค่ายวัฒนธรรมจีน ครั้งที่2

-ชม  VTR โรงเรียน

-ผู้ปกครองพบผู้บริหาร

-ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น / ลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียน/รับหนังสือเรียน


 

 

รวมรูปภาพ ตอ. อ.1 ม.1 , ม.4 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/314

 รวมรูปภาพ อ.2-3  ม.2-3 ม.5-6 http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/316