Posted: 2018-06-25

YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2018

 

      เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2561 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยนายสุนันท์  มะลิชู  ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ มอบ Gold Card แก่เด็กหญิง กัญญาวีร์  วงศ์ธนวิรุฬห์  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เข้าร่วมการแข่งขัน

YAMAHA THAILAND MUSIC FESITVAL 2018 รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี แสดงความยินดีกับนักเรียนที่คว้ารางวัล ขอให้ทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นในการแข่งขันต่อไป