Posted: 2018-07-01

พิธีเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

     เมื่อนึกถึงวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันของชาวลูกเสือเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”โดยในวันนี้บรรดาลูกเสือไทยจะจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน รวมทั้งนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ และจัดให้มีการสวนสนาม ณ สนามสุระกุล จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวโดย นายสมบัติ  อาวะภาค ผู้กำกับคณะลูกเสือ นำลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


ภาพรวมพิธีเดินสวนสนาม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/475