Posted: 2018-07-11

วางพวงหรีดเคารพศพนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มที่ จังหวัดภูเก็ต

     วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 คณะกรรมการมูลนิธิกุศลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต (ล้อกเซี่ยนก๊ก) และคณะผู้บริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ได้นำพวงหรีดมาวางเคารพศพนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มจังหวัดภูเก็ต  ณ วัดโฆษิตวิหาร