Posted: 2018-12-24

Merry Christmas 2018

      วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 แผนกภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม Merry Chritstmas 2018  มีการแสดงของ Intro ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ขับร้องเพลงภาษาอังกฤษของนักเรียนสุนทรียศาสตร์ระดับปฐมวัยปีที่ 2 , 3 , ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซานตาครอสให้ความรู้เกี่ยวกับวันคริสต์มาสการแสดงแฟชั่นโชว์ ทุกระดับชั้น

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/575