Posted: 2019-08-05

การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา

     การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ 12 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ วันที่2 สิงหาคม2562 ณ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร

นาย ธเนศ เรืองโชคอนันต์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่มุ่งมั่นตั้งใจและนำชื่อเสียงกลับมาให้โรงเรียน  อเป็นกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพและด้านวิชาการหรือกีฬาและอื่นๆต่อไป