Posted: 2019-08-05

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดภูเก็ต

    โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา  โดยผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือสำรอง เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  เพื่อเทิดพระเกียรติองค์ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/644