Posted: 2019-08-09

พบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 วางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

         วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนและทีมบริหาร งานแนะแนวโรงเรียน พบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เรื่องวางแผนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ห้องเรียนรู้ครูสุ่นปิ่น ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา