Posted: 2019-11-29

พิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ผู้กำกับลูกเสือ ทำพิธีประดับเครื่องหมายแก่ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ลานม่วง - ขาว ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา