Posted: 2019-11-29

จัดแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562

        วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยแผนกส่งเสริมวิชาการ จัดแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อม และได้รับความรู้เพิ่มเติม โดยจัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นายศรายุทธ ดอนมอญ จัดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ นางสาววราภรณ์ กิ้งเงิน จัดสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3

 

 

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/725