Posted: 2019-12-04

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ

          วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 07.50 น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียน ณ ศูนย์กีฬาอติเศรษฐ์ ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สวมเสื้อสีเหลืองโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพรวมกิจกรรม http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/730