Posted: 2020-01-29

นักกีฬาเข้ารับรางวัล การแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจำปีการศึกษา 2562

 วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 นักกีฬาเข้ารับรางวัล การแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 อบจ.ภูเก็ต สกูลลีก ประจำปีการศึกษา 2562

รุ่น 11 ปีชาย รองชนะเลิศอันดับ 1
รุ่น 11 ปีหญิง รองชนะเลิศอันดับ 1
และทีมมารายาทยอดเยี่ยม ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคน