Posted: 2020-07-24

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นำโดยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าของสภากาชาดไทย จำนวน 2,000 ชิ้น มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ตามโครงการ “ร่วมใจป้องกันภัน COVID-19”ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยมีนายสุนันท์ มะลิชู ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน ทีมผู้บริหารฯ นักเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำแจกจ่ายให้กับนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ภาพรวมกิจกรรม : http://www.phuketthaihua.ac.th/gallery/album/769