งานหอพัก

 

 

นักเรียนหญิง  ม.1-3

ที่

รายการ

  จำนวน

1 ชุดนักเรียน 2 ชุด
2 ชุดเนตรานารี 1 ชุด
3 ชุดพละ 1 ชุด
4 ชุดสุนทรียศาสตร์ 1 ชุด
5 ชุดใส่อยู่บ้าน 6 ชุด
6 ชุดนอน 4 ชุด
7 ชุดชั้นใน 5 ชุด
8 ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน
9 รองเท้าหนังสีดำ 1 คู่
10 รองเท้าผ้าใบพละสีขาว 1 คู่
11 รองเท้า แตะ 1 คู่
12 ถุงเท้านักเรียนสีขาว 5 คู่
13 กระเป๋านักเรียน ( ของโรงเรียน ) 1 ใบ
14 ไม้แขวนเสื้อ/ ที่หนีบผ้าอย่างละ 1 โหล
15 ชองใช้ส่วนตัว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แป้ง ผงซักฟอก ฯลฯ 1 ชุด

   หมายเหตุ :

 •   1. ของใช้ทุกอย่างต้องเขียนชื่อนักเรียนติดไว้ โดยใช้ปากกาสีที่ลบไม่ได้
 •   2. ของใช้บางอย่างจำนวนที่กำหนดไว้สามารถเพิ่มเติมได้ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง
 •   3. หมอน  ปลอกหมอน   ผ้าปูที่นอน  ผ้าห่ม  ตะกร้าและกะละมัง หอพักมีบริการตามห้องพัก
 •   4. นักเรียนซักผ้าโดยทางโรงเรียนบริการตู้ซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ
 •   5. หอพักมีบริการที่รีดผ้าให้นักเรียนบริการตนเองหรือจ้างแม่บ้านรีดผ้าตรงจุดบริการทุกวัน
  จันทร์ - พุธ – ศุกร์

                                                                                     

นักเรียนชาย  ม.1-3

ที่

รายการ

  จำนวน

1 ชุดนักเรียน 2 ชุด
2 ชุดลูกเสือ 1 ชุด
3 ชุดพละ 1 ชุด
4 ชุดสุนทรียศาสตร์ 1 ชุด
5 ชุดใส่อยู่บ้าน 6 ชุด
6 ชุดนอน 4 ชุด
7 ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน
8 ชุดชั้นใน 5 ชุด
9 รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล 1 คู่
10 รองเท้าผ้าใบพละสีขาว 1 คู่
11 รองเท้าฟองน้ำ 1 คู่
12 ถุงเท้านักเรียนสีขาว 1 คู่
13 ถุงเท้านักเรียนสีน้ำตาล 3 คู่
14 ถุงเท้าลูกเสือ 1 คู่
15 กระเป๋านักเรียน ( ของโรงเรียน ) 1 ใบ
16 ไม้แขวนเสื้อ/ ที่หนีบผ้าอย่างละ 1 โหล
17 ชองใช้ส่วนตัว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แป้ง ผงซักฟอก ฯลฯ 1 ชุด

   หมายเหตุ :

 • ของใช้ทุกอย่างต้องเขียนชื่อนักเรียนติดไว้ โดยใช้ปากกาสีที่ลบไม่ได้
 • ของใช้บางอย่างจำนวนที่กำหนดไว้สามารถเพิ่มเติมได้ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง
 • หมอน  ปลอกหมอน   ผ้าปูที่นอน  ผ้าห่ม  ตะกร้าและกะละมัง หอพักมีบริการตามห้องพัก
 • นักเรียนซักผ้าโดยทางโรงเรียนบริการตู้ซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ
 • หอพักมีบริการที่รีดผ้าให้นักเรียนบริการตนเองหรือจ้างแม่บ้านรีดผ้าตรงจุดบริการทุกวัน
  จันทร์ - พุธ – ศุกร์

                                                                                     

นักเรียนหญิง  ม.4-6

ที่

รายการ

  จำนวน

1 ชุดนักเรียน 3 ชุด
2 ชุดพละ 1 ชุด
4 ชุดสุนทรียศาสตร์ 1 ชุด
5 ชุดใส่อยู่บ้าน 6 ชุด
6 ชุดนอน 4 ชุด
7 ชุดชั้นใน 5 ชุด
8 ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน
9 รองเท้าหนังสีดำ 1 คู่
10 รองเท้าผ้าใบพละสีขาว 1 คู่
11 รองเท้าฟองน้ำ 1 คู่
12 ถุงเท้านักเรียนสีขาว 5 คู่
13 กระเป๋านักเรียน ( ของโรงเรียน ) 1 ใบ
14 ไม้แขวนเสื้อ/ ที่หนีบผ้าอย่างละ 1 โหล
15 ชองใช้ส่วนตัว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แป้ง ผงซักฟอก ฯลฯ 1 ชุด

   หมายเหตุ :

 • ของใช้ทุกอย่างต้องเขียนชื่อนักเรียนติดไว้ โดยใช้ปากกาสีที่ลบไม่ได้
 • ของใช้บางอย่างจำนวนที่กำหนดไว้สามารถเพิ่มเติมได้ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง
 • หมอน  ปลอกหมอน   ผ้าปูที่นอน  ผ้าห่ม  ตะกร้าและกะละมัง หอพักมีบริการตามห้องพัก
 • นักเรียนซักผ้าโดยทางโรงเรียนบริการตู้ซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ
 • หอพักมีบริการที่รีดผ้าให้นักเรียนบริการตนเองหรือจ้างแม่บ้านรีดผ้าตรงจุดบริการทุกวัน
  จันทร์ - พุธ – ศุกร์

                                                                                     

นักเรียนชาย  ม.4-6

 

ที่

รายการ

  จำนวน

1 ชุดนักเรียน 3 ชุด
2 ชุดพละ 1 ชุด
4 ชุดสุนทรียศาสตร์ 1 ชุด
5 ชุดใส่อยู่บ้าน 6 ชุด
6 ชุดนอน 4 ชุด
7 ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน
8 ชุดชั้นใน 5 ชุด
9 รองเท้าผ้าใบสีดำ 1 คู่
10 รองเท้าผ้าใบพละสีขาว 1 คู่
11 รองเท้าฟองน้ำ 1 คู่
12 ถุงเท้านักเรียนสีขาว 5 คู่
13 กระเป๋านักเรียน ( ของโรงเรียน ) 1 ใบ
14 ไม้แขวนเสื้อ/ ที่หนีบผ้าอย่างละ 1 โหล
15 ชองใช้ส่วนตัว สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แป้ง ผงซักฟอก ฯลฯ 1 ชุด

   หมายเหตุ :

 • ของใช้ทุกอย่างต้องเขียนชื่อนักเรียนติดไว้ โดยใช้ปากกาสีที่ลบไม่ได้
 • ของใช้บางอย่างจำนวนที่กำหนดไว้สามารถเพิ่มเติมได้ตามความประสงค์ของผู้ปกครอง
 • หมอน  ปลอกหมอน   ผ้าปูที่นอน  ผ้าห่ม  ตะกร้าและกะละมัง หอพักมีบริการตามห้องพัก
 • นักเรียนซักผ้าโดยทางโรงเรียนบริการตู้ซักผ้าชนิดหยอดเหรียญ
 • หอพักมีบริการที่รีดผ้าให้นักเรียนบริการตนเองหรือจ้างแม่บ้านรีดผ้าตรงจุดบริการทุกวัน
  จันทร์ - พุธ – ศุกร์