ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2561

         ระบบตรวจสอบผลการเรียน         วันที่ 21 มีนาคม 2562


         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศผลสอบออนไลน์


         วันที่ 27 มีนาคม 2562


         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสารการจบการศึกษา


         วันที่ 29 มีนาคม 2562


         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 มัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ประกาศผลสอบออนไลน์
         รับเอกสารผลการเรียน เปิดภาคเรียน 1/2562ใบแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

    Search

    ** หมายเหตุ กรณีโอนเงินผ่าน E-Banking ให้เลือก บัญชี กระแสรายวัน ทุกธนาคาร