อาคารเรียนอนุบาล

อาคารพ่อค้านายเหมือง

           แต่เดิมเป็นอาคารเรียนโรงเรียนประศาสน์วิทยา (ก่อนรวมกิจการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวและประศาสน์วิทยาเข้าด้วยกัน) ก่อนนี้โรงเรียนประศาสน์วิทยาใช้อาคารห้องแถวสองชั้น (อาคารเฉ่งเหลี่ยน) อยู่ข้างโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ในปีพ.ศ. 2507 เนื่องจากสถานที่คับแคบ จึงได้ขยายไปยังที่ดินของมูลนิธิ ถนนวิชิตสงคราม สร้างอาคารเรียนบนเนื้อที่ 13 ไร่เศษ เปิดสอนในหลักสูตรมัธยม ในปีพ.ศ. 2525 ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนแผนกอนุบาล ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 ซึ่งมีห้องเรียนทั้งหมดจำนวน 24 ห้อง สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำอนุบาล และที่พักผู้ปกครองสำหรับรอรับนักเรียน