รายชื่อนักเรียนเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา
  มัธยมศึกษา 1 ห้อง 1 MICPและทั่วไป
  มัธยมศึกษา 1 ห้อง 2 ทั่วไป
  มัธยมศึกษา 1 ห้อง 3 วิทย์ - คณิต
  มัธยมศึกษา 4 ห้อง 1 micpและศิลป์ - ภาษาจีน
  มัธยมศึกษา 4 ห้อง 2 ศิลป์ - คำนวณ
  มัธยมศึกษา 4 ห้อง 3 วิทย์ - คณิต