ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

 

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน
  ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 (นักเรียนใหม่)
  ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4