อาคารพ่อค้านายเหมือง

      แต่เดิมเป็นอาคารเรียนโรงเรียนประศาสน์วิทยา (ก่อนรวมกิจการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวและโรงเรียนประศาสน์วิทยาเข้าด้วยกัน) ก่อนนี้โรงเรียนประศาสน์วิทยาใช้อาคารห้องแถวสองชั้น (อาคารเฉ่งเหลี่ยน) อยู่ข้างโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว ในปีพ.ศ. 2507 เนื่องจากสถานที่คับแคบ จึงได้ขยายไปยังที่ดินของมูลนิธิ ถนนวิชิตสงคราม สร้างอาคารเรียนบนเนื้อที่ 13 ไร่เศษ เปิดสอนในหลักสูตรมัธยม ในปีพ.ศ. 2525
      ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนแผนกอนุบาล ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 – อนุบาล 3 ซึ่งมีห้องเรียนทั้งหมดจำนวน 20 ห้อง ห้องพยาบาล สระว่ายน้ำอนุบาลและศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย