ประกาศผลสอบทุกระดับชั้น


           ประกาศผลสอบ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับชั้นประถมศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

         ระดับชั้นเตรียมอนุบาล


         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


         ระดับชั้นอนุบาล 1


         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


         ระดับชั้นอนุบาล 2


         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


         ระดับชั้นอนุบาล 3


         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


         


         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


         


         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

*** หมายเหตุ รายชื่อนักเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.

การซื้อสินค้าออนไลน์


           Thaihua Mart ซื้อสินค้าออนไลน์

หมายเหตุ :

           การเปลี่ยนคืนสินค้า สามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน 7 วัน พร้อมแนบใบเสร็จ ติดต่อแผนกบัญชี ฝ่ายมัธยม

           การจัดส่งสินค้า จัดส่งเฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เท่านั้น