ร่วมต้อนรับและเป็นไกด์ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย

วันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 2565

วันศุกร์ที่16 กันยายน2565 คณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมต้อนรับและเป็นไกด์ภาษาจีน และ อังกฤษ นำคณะผู้เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)หรือ IMT-GT ระดับรัฐมนตรี  ในโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไทยหัว จังหวัดภูเก็ต

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0