กิจกรรมสุนทรียศาสตร์และกิจกรรมชุมนุม/ชมรม สู่ภายนอกห้องเรียน

วันเสาร์ที่ 17 ก.ย. 2565
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยานำนักเรียนทำกิจกรรมสุนทรียศาสตร์และกิจกรรมชุมนุม/ชมรม สู่ภายนอกห้องเรียน ณ โรงแรมประมุกโก้ มีนักเรียนทั้งหมด 28 คน ครู 12 คน
การแสดงในครั้งนี้เป็นการนำเสนอสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรม นักเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฝึกซ้อม ฝึกฝน เป็นการเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาตนเอง
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0