สอบวัดความรู้ด้านภาษาจีน HSK ระดับ 3, 4, 5, 6

วันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2565

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จัดวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน HSK ระดับ 3 , 4,  5, 6  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษา6 สอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK  ณ ฝ่ายการศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0