ThaiBev Thailand Swimming Championships 2023 Region

วันจันทร์ที่ 13 มี.ค. 2566
เนื่องด้วยทางสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขดหาดใหญ่ สโมสรกีฬาว่ายน้ำภาคใต้ ได้จัดการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค4 ประจำปี 2566 ThaiBev Thailand Swimming Championships 2023 Region 4 ณ. สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การแข่งขันในครั้งนี้ได้มีนักเรียน โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
เข้าร่วมการแข่งขันโดยเป็นตัวแทนชมรมว่ายน้ำจังหวัดภูเก็ต คือ เด็กชาย พิชาภพ พลเพชร มัธยมศึกษาปีที่ 1/2  โดย ได้รับรางวัล ชนะเลิศ กลุ่ม 3 ชาย รุ่นอายุ 12-13 ปี ได้แก่
- ผีเสื้อ 100 เมตร ชาย กลุ่ม 3
- กบ 50 เมตร ชาย กลุ่ม 3
- กบ 100 เมตร ชาย กลุ่ม 3
- กบ 200 เมตร ชาย กลุ่ม 3
- ผีเสื้อ 200 เมตร ชาย กลุ่ม 3
- เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย กลุ่ม 3
- ฟรีสไตล์ 400 เมตร ชาย
- ฟรีสไตล์ 800 เมตร ชาย
- เดี่ยวผสม 400เมตร ชาย
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0