ขอเชิญร่วมชม กิจกรรมแนะนำโรงเรียน

วันพุธที่ 15 ธ.ค. 2564
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ขอเชิญร่วมชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน บรรยากาศของโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร ICEP วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
สนใจติดต่อสมัครเรียนได้ที่ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
เบอร์ติดต่อ 076-522567 หรือ 094-8944483
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0