ให้การต้อนรับ เลขา สช. ในโอกาสเข้าเยี่ยมโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 28 มี.ค. 2565

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565  นายพีรศักดิ์  รัตนะ เลขาธิการณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน  โดยมีนายสมบัติ  อติเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนและนายสุนันท์  มะลิชู  ผู้อำนวนยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0