นักเรียนเข้าเรียนรู้นิทรรศการแสดงการผลิตหนังสือและสิ่งพิมพ์จีน แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 6

วันศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 2565

   โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียน นำนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรมนิทรรศการแสดงการผลิตหนังสือและสิ่งพิมพ์จีน แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 6 ในวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2565 ดังนี้

ชั้นปฐมวัย

-เรียนรู้คำศัพท์จากหนังสือโดยการอ่านแล้วนำคำศัพท์มาประดิษฐ์เป็นนาฬิกาหรือหมวกตามความสนใจ ประดิษฐ์สมุดเล่มเล็ก

ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

-เรียนรู้เลือกหนังสือเล่มที่ชอบหรือสนใจ บันทึกเนื้อหาที่ชอบลงในสมุดบันทึกการอ่านตามหัวข้อที่กำหนดแล้วส่งคุณครูประจำชั้น

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0