นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชา UOI ณ สวนสาธารณะสะพานหิน

วันจันทร์ที่ 20 มิ.ย. 2565

     โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชา UOI  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อลดปริมาณขยะ และรักษาความสะอาดในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างจินสำนึกของนักเรียนในการช่วยกันดูแลความสะอาดในพื้นที่ชุมชนของตนเอง นำวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไทย จีน อังกฤษ บูรณาการประสบการณ์ตรง ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2565 ณ สวนสาธารณะสะพานหิน  

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน  2565   เวลา 08.15 - 10.05 น. ชั้น ป.2/1  และ ป.2/2 

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน  2565  เวลา 11.45 - 13.25 น.  ชั้น ป.2/4

วันพุธที่ 22 มิถุนายน  2565       เวลา 11.45 - 13.25 น.  ชั้น ป.2/3

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565      เวลา 09.05 - 10.55 น.  ชั้น ป.2/5

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0