ร่วมกิจกรรมความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 29 มิ.ย. 2565

   วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ภูเก็ตโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยนายสุนันท์ มะลิชู ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยครู และนักเรียน  ร่วมกิจกรรมความร่วมมือการพัฒนาการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน Partnership School Project เปิดโลกการศึกษา ...พาน้องดูหนัง... ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มีเป้าหมาย ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตทุกคน พูดภาษาอังกฤษได้ทุกโรงเรียน  มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ และเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ของ UNESCO มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Skills) ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็น “คนตงห่อ” หมายถึง เป็นคนดีในทุกๆด้าน

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0