ทูตวัฒนธรรมผ้าไทยแห่งชาติ ประจำจังหวัดภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 1 ส.ค. 2565
ฝ่ายการศึกษาประถมศึกษา ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงวรรณศร สุนทรเต็ม (น้ององุ่น) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 คณะส่องเต็ก ได้รับคัดเลือกเป็น ทูตวัฒนธรรมผ้าไทยแห่งชาติ ประจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งนักเรียนเป็นต้นแบบและช่วยเหลือสังคมตลอด ทางชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชน จึงเลือกน้องเป็นต้นแบบที่ดีแก่เด็กๆในจังหวัดภูเก็ต
 
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0