แผนกคุณลักษณะนักเรียน

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นางสาวสิริกุล  ร่วมสกุล

นางสาวสิริกุล ร่วมสกุล

หัวหน้างานจริยธรรม /ครูผู้สอน

นางสาวลัดดาวัล บุญพาฤทธิ์

นางสาวลัดดาวัล บุญพาฤทธิ์

หัวหน้างานด้านสปิริต /ครูแนะแนว

นาย จิรกิตติ์ งานประเสริฐกิจ

นาย จิรกิตติ์ งานประเสริฐกิจ

หัวหน้างานด้านปัญญา

นางศรีสะอาด อนุกูล

นางศรีสะอาด อนุกูล

หัวหน้างานด้านสุนทรียศาสตร์

นางสาววิภาดา  คล่องทะเล

นางสาววิภาดา คล่องทะเล

เลขานุการแผนก

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0