โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา แผนกมัธยม
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา แผนกประถมศึกษา
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา แผนกอนุบาล

ปฐมวัย

MICP ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

MICP มัธยมศึกษา

  ปฏิทินกิจกรรม

29 ก.ค.

กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทย...

8 ส.ค.

กิจกรรมเทศกาลวันสารทจีน
กิจกรรมเทศกาลวันสารทจีน...

8 ส.ค.

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ...  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Gallery

Food Menu