พันธมิตรการศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

โรงเรียนนานาชาติเซี่ยเหมิน

วันที่เซ็นสัญญา : 2015-10-23

สัญญาความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนนานาชาติเซี่ยเหมินและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

โรงเรียนนานาชาติเซี่ยเหมิน

วันที่เซ็นสัญญา :2018-08-23

สัญญายกระดับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนนานาชาติเซี่ยเหมินและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

วันที่เซ็นสัญญา :2017-09-20

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีน

วันที่เซ็นสัญญา :2014-01-13

สัญญาความร่วมมือศูนย์สอบวัดระดับทักษะภาษาจีน(HSK)ระบบอินเตอร์เน็ต

โรงเรียนเทศบาล 5 เซี่ยเหมิน

วันที่เซ็นสัญญา :2018-07-09

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษาโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างโรงเรียนเทศบาล 5 เซี่ยเหมินและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

มหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยี ประเทศสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน วิทยาเขตมาเลเซีย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

วันที่เซ็นสัญญา :2010-11-19

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว

วันที่เซ็นสัญญา :2015-12-06

จัดตั้งศูนย์รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวประเทศจีน ประจำจังหวัดภูเก็ต

วันที่เซ็นสัญญา :2016-04-22

สัญญาความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยหัวเฉียวและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

School of International Business , Beijing Foreign Studies University

วันที่เซ็นสัญญา:2018-03-16

เซ็นสัญญากับทางมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งปังกิ่ง คณะธุรกิจนานาชาติ

วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

วันที่เซ็นสัญญา:2020-07-22

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งและโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน คณะวิชาธุรกิจซิดนีย์

วันที่เซ็นสัญญา:2021-11-3

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน คณะวิชาธุรกิจซิดนีย์และโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0