ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

1

ปี พ.ศ. 2454

เปิดสอนภาษาจีนแบบท่องจำกับครูตามบ้านหรือศาลเจ้าซึ่งเรียกว่า "ซือซก"

2

ปี พ.ศ.2460

ได้ขยายเป็นโรงเรียนฮั่วบุ๋น ต่อมาหลวงชนาทรนิเทศได้มอบที่ดินสร้างโรงเรียนส่องเต็ก ณ ถนนดีบุก

3

ปี พ.ศ.2484

ได้ปิดโรงเรียนส่องเต็กด้วยเหตุผลทางการเมือง สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม

4

ปี พ.ศ.2489

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนขึ้นอีกครั้ง ชื่อว่า โรงเรียนภูเก็ตจุงหัว

5

ปี พ.ศ. 2491

โรงเรียนภูเก็ตจุงหัว ต้องหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราว เพื่อหลักเลี่ยงการถูกกล่าวหาทางการเมือง และในปีเดียวกันได้มีการจัดตั้งโรงเรียนจีนขึ้นใหม่โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว"

6

ปี พ.ศ. 2502

เปิดโรงเรียนมัธยมขึ้นใหม่ชื่อว่าโรงเรียนประศาสน์วิทยา โดยใช้อาคารห้องแถวสองชั้น (อาคารเฉ่งเหลี่ยน) อยู่ข้างโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว

7

ปี พ.ศ.2507

เนื่องจากสถานที่คับแคบจึงได้ขยายโรงเรียนประศาสน์วิทยา ไปยังที่ดินของมูลนิธิ ถนนวิชิตสงคราม

8

ปี พ.ศ.2536

เนื่องจากอาคารของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว สถานที่คับแคบ สมาคมนักเรียนเก่าได้รับการสนับสนุนจากชมรมสัมพันธ์เชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ตนวบรวมทุนก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น หลังโรงเรียน ประศาสน์วิทยา โดยใช้ชื่อ อาคารสมาพันธ์เชื้อสายจีน

9

ปี พ.ศ.2542

ได้รวมกิจการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวและประศาสน์วิทยาเข้าด้วยกันภายใต้ชื่อ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (ประศาสน์วิทยา) ได้ทำการสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ศูนย์กีฬา เพิ่มเติมในเวลาต่อมา

10

ปี พ.ศ.2552

ได้ติดต่อกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน

11

ปี พ.ศ. 2553 (19 พฤศจิกายน พ.ศ.2553)

ได้มีพิธีลงนามร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อให้สู่ระดับสากลระหว่างโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (ประศาสน์วิทยา) กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในชื่อ "โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา"

12

ปี พ.ศ.2554 (13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554)

ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา

13

ปี พ.ศ.2555

ก่อสร้างอาคารเรียน

14

ปี พ.ศ.2556

ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานสากล โดยแบ่งออกเป็น 2 แผนก ฝั่งโรงเรียนเดิมเป็นระดับประถมศึกษาและโรงเรียนใหม่เป็นแผนกมัธยม

15

ปี พ.ศ.2558 (23 ตุลาคม พ.ศ. 2558)

ร่วมลงนามเซ็นสัญญาความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างโรงเรียนนานาชาติห่ายชาง เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีนกับโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

16

ปี พ.ศ.2559 (6 ธันวาคม พ.ศ. 2559)

พิธีลงนามจัดตั้งศูนย์รับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว

17

ปี พ.ศ.2560

ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีนปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน กับโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

18

ปี พ.ศ.2561

เชื่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยนันยาง สิงคโปร์ เพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ

19

ปี พ.ศ.2561

เชื่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน วิทยาเขตมาเลเซียเพื่อพัฒนาด้านภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อ

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0