ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ด้วยระบบออนไลน์

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

HSK ย่อมาจาก Hanyu Shuiping Kaoshi คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เป็นการสอบที่ถือเป็นมาตรฐานระดับชาติของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศกลุ่มเป้าหมาย คือ การจัดสอบให้แก่ผู้เรียนภาษาจีนที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (รวมถึงชาวต่างชาติ ชาวจีนโพ้นทะเลและชนชาติส่วนน้อยภายในประเทศจีนเองด้วย) โดยเน้นให้ผู้สมัครสอบมีทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาจีนในการดำเนินชีวิต การศึกษา และการทำงาน

วันที่จัดสอบวันที่หมดเขตรับสมัครวันทดลองสอบวันที่ประกาศผลสอบ
* หมายเหตุ ยกเลิกการสอบ รบกวนผู้สอบติดต่อศูนย์สอบHSK ไทยหัว
ระดับคำศัพท์คะแนนเต็มคะแนนที่ผ่านค่าลงทะเบียนเวลาสอบเวลาในการสอบ
HSK 1150 คำ200120500 บาท13.30-14.10 (บ่าย)40 นาที
HSK 2300 คำ200120700 บาท09.00-09.55 (เช้า)55 นาที
HSK 3600 คำ300180900 บาท13.30-15.00 (บ่าย)55 นาที
HSK 41200 คำ3001801200 บาท09.00-10.45 (เช้า)105 นาที
HSK 55000 คำ3001801600 บาท13.30-15.35 (บ่าย)125 นาที
HSK 65000 คำ3001802000 บาท09.00-11.20 (เช้า)140 นาที

หมายเหตุ :
1. วันสุดท้ายของการสมัครสอบทุกครั้ง ปิดรับสมัครก่อน 10.00 น.
2. ทดลองสอบ เวลา 09.00น. ทุกระดับ

ประโยชน์ของการสอบ HSK
เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ของสถานศึกษา
เพื่อใช้ในการสมัครเรียนต่อ
เพื่อชิงทุนศึกษาต่อในประเทศจีน
เพื่อใช้เป็นใบเบิกทางในการประกอบวิชาชีพ
เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงาน ฝึกอบรม และเลื่อนตำแหน่ง
เพื่อใช้เป็นหลักฐานเทียบความรู้ด้านภาษาจีน
เนื้อหาการสอบ
การทดลองสอบ
หากผู้สอบไม่สะดวกที่จะมาทดลองสอบได้ตามตารางที่ศูนย์สอบกำหนด สามารถทำการทดลองสอบได้ด้วยตนเองที่บ้าน ง่ายๆ เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต เป็นการจำลองสอบเหมือนสอบจริง ข้อสอบจริงจากฮั่นปั้น
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0