สำนักงานอำนวยการ

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
นางชญาภา หมอเล็ก

นางชญาภา หมอเล็ก

หัวหน้าแผนกอำนวยการ

นางสาวเพียงฤทัย สร้อยเสนา

นางสาวเพียงฤทัย สร้อยเสนา

งานธุรการ

นางสาวกนกวรรณ คุ้มทรัพย์

นางสาวกนกวรรณ คุ้มทรัพย์

เลขานุการผู้อำนวยการ

นางอุมาภรณ์ ละอองจินดา

นางอุมาภรณ์ ละอองจินดา

ประชาสัมพันธ์ และการตลาด

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0