หอพักครู

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

หอพักครู “ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเชียนวิทยา” ได้มาตรฐาน สถานที่พักเป็นอาคาร 6 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถง และเป็นที่พักอาศัย 5 ชั้น ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนบนเนื้อที่ 14ไร่เศษ เป็นหอพักที่จัดบริการ ให้แก่ครูชาวต่างประเทศ ครูไทยผู้ปกครองและครูผู้ดูแลหอพักภายในหอพักครูประกอบด้วย ห้องพักคู่ ห้องพักเดี่ยว หอพักครูมุ่งเน้นบริการแบบครบวงจรบรรยากาศ ร่มรื่น เงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัว สะอาด ปลอดภัย

ระเบียบการว่าด้วยหอพักครู

คุณสมบัติผู้เข้าอยู่หอพัก

1. ครูต่างชาติ

1.1 โสด (หญิง/ชาย)
1.2 เป็นสามี – ภรรยา ทำงานเป็นครูหรือบุคลากรในโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ถ้ามีบุตรสามารถอยู่ ในหอพักของโรงเรียนได้ แต่ไม่สามารถนำบุตรมาเลี้ยงในหอพัก
1.3 ผ่านการทดลองงานและได้รับการบรรจุเข้าทำงาน
1.4 ผู้ที่เข้าอยู่หอพักช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าน้ำ-ไฟ /ค่าซักที่นอน
1.5 ผู้ที่เข้าอยู่หอพักลงทะเบียนผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร

2. ครูและบุคลากร (ไทย)

2.1 โสด (หญิง/ชาย)
2.2 มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด (โสด) ต้องเป็นบุคคลที่ผ่านการทอลองงาน
2.3 ครูที่เป็นสามีภรรยากันครูจีน-อังกฤษ-ไทย ถ้ามีบุตรสามารถอยู่ในหอพักของโรงเรียนได้ แต่ไม่สามารถนำบุตรมาเลี้ยงในหอพัก
2.4 ผ่านการทดลองงานและได้รับการบรรจุเข้าทำงาน
2.5 ผู้ที่เข้าอยู่หอพักช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าน้ำ-ไฟ /ค่าซักผ้าปูที่นอน
2.6 ผู้ที่เข้าอยู่หอพักลงทะเบียนผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร

3. ผู้ปกครองนักเรียน

3.1 เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่ถูกต้องตามกฏหมายหรือผู้ปกครองที่เป็นผู้ลงนามในใบมอบอำนาจวันที่นักเรียนทำการลงทะเบียนเข้าอยู่หอพักเท่านั้น
3.2 ผู้ที่เข้าอยู่หอพักช่วยสนับสนุนค่าบริการ ( ห้องปรับอากาศ /โทรทัศน์ / ตู้เย็น /เครื่องดื่ม / ของใช้บริการ)

4. แขกพิเศษ

4.1 แขก V.I.P ชาวต่างชาติ
4.2 วิทยากรที่ได้รับเชิญจากแผนกต่างๆ
4.3 ผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่งานในโรงเรียน

5. ปฎิบัติหน้าที่เวร

5.1 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เวร

แนวปฎิบัติการเข้าอยู่หอพักครู

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. จันทร์ –ศุกร์ ออกจากหอก่อน 07.30 น. และ ให้กลับเข้าหอพักต้องไม่เกิน 22.00 น. - เว้นวันหยุดราชการไม่เกิน 24.00 น.
3. ต้องแสดงบัตรประจำตัวหอพักทุกครั้งที่เข้าหอพัก และห้ามนำบัตรประจำตัวหอพักให้บุคคลอื่นใช้ในการเข้า หอพักแทนหากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์การอยู่หอพัก
4.จะต้องไม่นำเพื่อนหรือบุคลภายนอกที่มิได้รับอนุญาตจากผู้บริหารหอพัก เข้าพักอาศัยในหอพักโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์การอยู่หอพัก
5. ผู้ที่ได้พิจารณาให้อยู่หอพัก หากไม่ได้พักจะถือว่า ไม่มีความจำเป็นจะต้องอยู่หอพักและจะถูกตัดสิทธิ์การ เข้า อยู่หอพัก
6.ไม่ก่อความวุ่นวายหรือส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้อื่นโดยเด็ดขาด
7.ผู้เข้าพักที่เจ็บกระทันหันให้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่หอพักเพื่อนำส่งสถานพยาบาล หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล โทร 0835962279
8.ไม่อนุญาตจัดกิจกรรมหรืองานสังสรรค์รื่นเริงใดๆภายในหอพัก
9. จะต้องรับผิดชอบดูแลการเปิด-ปิด น้ำประปา ไฟฟ้าความสะอาดบริเวณห้องพักของตน หากเกิดกรณี สิ่งของ ชำรุด ต้องรีบ แจ้ง กับทางเจ้าหน้าที่หอพักทราบ ทันที แต่ ถ้าเสียหายจากการกระทำจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ตามความจริง
10.จะต้องไม่นำของมีค่าไว้ในห้องพัก หากสูญหายทางหอพักจะไม่รับผิดชอบ
11.ห้ามลักขโมยทรัพย์สินหรือสิ่งของใดๆ ภายในหอพักหรือของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
12. ห้ามประกอบอาหารทุกชนิดภายในห้องพัก ให้ประกอบอาหารในครัวหอพัก ห้ามจุดธูป –เทียน บูชาพระ
13. ห้ามเลี้ยงสัตว์และนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาอยู่ภายในหอพัก
14. ห้ามก่อกวน ยั่วยุ กระทำการอันทำให้เกิดความเสียหายกับหอพัก
15.ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด ดื่มสุราของมึนเมา และเสพหรือขายสารเสพติดทุกชนิด
16. ห้ามทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนา
17. ห้ามวางถุงขยะ และกวาดเศษขยะ ออกมาหน้าห้องพักให้ นำขยะทุกประเภทมาทิ้งด้านล่างอาคาร ณ จุดบริการ ที่หอพักจัดไว้บริการ
18.ไม่นำสิ่งของอุปกรณ์ใดๆในห้องพักออกนอกหอพัก
19. ห้ามจอดรถหน้าบริเวณหอพัก ให้จอดบริเวณข้างโรงยิมฮัวบุ๋น
20. เจ้าหน้าที่หอพัก สามารถ เข้าไปตรวดเช็ดความเรียบร้อย ของห้อง ได้

แผนผังหอพัก

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0