ประกาศสมัครงาน

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูสอนภาษาอังกฤษ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูสอนภาษาอังกฤษ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูวูซู
วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูวูซู

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูสอนภาษาอังกฤษ (ฝ่ายประถมศึกษา)
วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูสอนภาษาอังกฤษ (ฝ่ายประถมศึกษา)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูสอนภาษาจีนชาวจีน (ฝ่ายปฐมวัย)
วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูสอนภาษาจีนชาวจีน (ฝ่ายปฐมวัย)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หัวหน้าแผนกหอพัก
วันจันทร์ที่ 30 พ.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หัวหน้าแผนกหอพัก

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย
วันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 2565

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย
วันพุธที่ 26 ม.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
วันพุธที่ 26 ม.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก แม่บ้านอาคารเรียนอติเศรษฐ์
วันจันทร์ที่ 17 ม.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก แม่บ้านอาคารเรียนอติเศรษฐ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย (ฝ่ายประถมศึกษา)
วันจันทร์ที่ 10 ม.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย (ฝ่ายประถมศึกษา)

ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
วันอังคารที่ 28 ธ.ค. 2564

ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย
วันอังคารที่ 28 ธ.ค. 2564

ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แม่บ้าน
วันจันทร์ที่ 29 พ.ย. 2564

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แม่บ้าน

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
วันอังคารที่ 16 พ.ย. 2564

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
วันพุธที่ 29 ก.ย. 2564

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติและไทย
วันพุธที่ 18 ส.ค. 2564

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติและไทย

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีนชาวจีน
วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ค. 2564

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีนชาวจีน

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0