รับประกาศนียบัตรวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565

วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 2565
วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 นายนวพรรษ เอี๋ยวสกุล และนางสาวฐิตา คล้ายแก้ว ได้เข้ารับประกาศนียบัตร เนื่องในโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2565 "Time for Nature: youth opwer can do พลังธรรมชาติ พลังเยาวชน" โดยได้รับเกียรติจากท่านณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มาเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตร ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ
รางวัลเด็กเยาวชนคนดีศรีภูเก็ตประจำปี 2565
1.นายนวพรรษ เอี๋ยวสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 สาขา จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
2.นางสาวฐิตา คล้ายแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 สาขาวิชาการและการศึกษา
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0