การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน

วันพฤหัสบดีที่ 16 มี.ค. 2566
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาคใต้
1.อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6   -นางสาวณัฐชา หลีบุตร
 
2.การแข่งขัน Coding ม.4-ม.6               -นายนัฐพร ชุมมิ่ง             -นางสาวปวีณา แซ่เจีย
 
3. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3   -เด็กหญิงปัญญาพร ไชยมณี
 
4.การแข่งขันร้องเพลงสากล (ชาย/หญิง) ม.1-ม.3       -นางสาวออร่า จีรนนท์
 
5.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรสามัญ ม.1-ม.3   
-นางสาวนาดีน คริสติน แบร์นเฮ้าปท์
 
6.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) หลักสูตรสามัญ ม.4-ม.6 
-นายรัชชานนท์ ปรีชาจารย์
 
7.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน หลักสูตรพิเศษ ม.1-ม.3
              -เด็กชายพิชญุตม์ โชควิเศษนุกูลกิจ     -เด็กหญิงอารียา หวง
 
ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 3 รายการ
ระดับเหรียญเงิน 1 รายการ
ระดับทองแดง 1 รายการ
 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ร่วมการแข่งขันทุกรายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0