ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน O-net วิชาภาษาอังกฤษ/และวิชาคณิตศาสตร์

วันจันทร์ที่ 8 พ.ค. 2566
            โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ได้นำนักเรียนจำนวน 7 คน เข้ารับรางวัล จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน O-net คะแนน 100 เต็ม ในรายวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ลานศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
                                                  “ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน “
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0