ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน O-net วิชาภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ที่ 8 พ.ค. 2566
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ได้นำนักเรียน นายชัชชนน นันทศรี เข้ารับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน O-net คะแนน 100 เต็ม วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ลานศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
                           “ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้วยค่ะ “
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0