นักกีฬาวูซูเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48"ภูเก็ตเกมส์"

วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2566

   โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา นำนักกีฬาวูซู เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48"ภูเก็ตเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 4 เมื่อวันเสาร์ที่  20 พฤษภาคม 2566  ณ สนามกีฬาสุระกุล จังหวัดภูเก็ต

  ในชุดการแสดงกลอง 24 ฤดู เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักกีฬาได้โชว์ผลงานสู่สังคม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้มีคุณภาพและก้าวสู่ระดับนานาชาติได้อย่างดียิ่ง

ภาพรวมกิจกรรม : https://www.phuketthaihua.ac.th/galleries/218

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0