ต้อนรับ Prof.Dr. Xiaotian Zhang รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย Curtin University

วันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 2566

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา โดยนายสมบัติ  อติเศรษฐ์ ประธานบริหารโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว และนายสุนันท์ มะลิชู ผู้อำนวยการโรงเรียน  ให้การต้อนรับ Prof.Dr. Xiaotian Zhang รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย Curtin University ในโอกาสเข้าเยี่ยมโรงเรียน และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนการศึกษา แผนการเรียนต่อของนักเรียนในระดับปริญญาตรีต่างประเทศ

ภาพรวมกิจกรรม : https://www.phuketthaihua.ac.th/galleries/219

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0