สอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน HSK 1,4,6

วันเสาร์ที่ 16 ก.ย. 2566
   โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6 /1 - 3 จำนวน 41 คน สอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน HSK 1,4,6 ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัย สงขลานครินคร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0