สอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน HSK-4

วันเสาร์ที่ 23 ก.ย. 2566

           วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยานำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 6/3 - 4 จำนวน 40 คน สอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน HSK-4 (รอบเช้า - บ่าย) ณ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินคร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0