นายสุนันท์ มะลิชู ผู้อำนวยการ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ MOU

วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2565 นายสุนันท์ มะลิชู ผู้อำนวยการ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือ MOU

นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนามความร่วมมือ MOU ในการส่งเสริมสนับสนุนการใช้หลักสูตรสมรรถนะของโรงเรียนนอกระบบในโรงเรียนสู่การนับหน่วยกิตของโรงเรียนในระบบ ระหว่างโรงเรียนเอกชนในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนในเครือขจรเกียรติ, โรงเรียนภูเก็ดไทยหัวอาเซียนวิทยา, โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต, โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา, โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร และโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

และร่วมฟังการเสวานาในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

จำนวนผู้เข้าใช้ทั้งหมด: 0
จำนวนผู้เข้าใช้วันนี้: 0